Regressie- reincarnatie therapie

Regressie-reincarnatie therapie

 

Introductie

Stress, depressieve gevoelens, problemen op het werk of in relaties, iedereen kan er in

meer of mindere mate mee te maken hebben. Als een probleem je leven gaat beheersen

kan het helpen om er onder begeleiding van een theraepeut aan te werken.

 

Regressie-reincarnatie therapie kan hierbij hulp bieden

 

 

De Therapie

Wat is regressie-reincarnatie therapie?

 

Regressie betekent: `terug in de tijd`. Ieder probleem is ergens terug in de tijd begonnen,

het heeft een oorsprong, een begin. Dit kan liggen in een situatie van een half jaar geleden,

de vroege jeugd, geboorte of zelfs nog eerder in een vorig leven. De regressie therapie kan

zich verdiepen tot reincanatie therapie. Met reincarnatie therapie is het mogelijk je vorige levens te herinneren.

 

Het inzicht dat in de sessies wordt bereikt versterkt je zelfvertrouwen en leidt tot een

verandering in de manier van denken, voelen en handelen.

 

Het verleden kun je niet veranderen, wel je kijk erop en de gevolgen daarvan op je

huidige leven.

 

 

Werkwijze

De eerste sessie bestaat uit een uitgebreide intake, een gesprek van ongeveer twee uur,

waarin de therapeut een aantal vragen stelt en daarbij ook kijkt naar de de klacht achter

de klacht. Regressie-reincarnatie therapie is een bewustwordingsproces. Vaak blijkt het

probleem van nu een sluitstuk te zijn van een lange periode van onopgeloste zaken uit

het verleden, waar je je niet bewust van bent.

 

In de volgende sessies die ongeveer 2 uur duren worden onopgeloste zaken naar boven

gehaald en bewust gemaakt. Dit gebeurt door bijv. je te focussen op een bepaald

lichaamsgevoel of een bepaalde emotie die met het huidige probleem te maken hebben.

Door deze concentratie ontstaat een vorm van trance waardoor je met behulp van de

therapeut je meer bewust wordt van het probleem.

 

Door in de therapie de oorsprong van de veelal onderbewuste onderliggende problemen

op te sporen kunnen deze worden aangepakt. Met het vinden van de oorzaak kan

gewerkt worden aan de oplossing. Je krijgt weer regie over je eigen leven.

 

 

De rol van het verleden

Als je in de therapie kijkt naar wat je werkelijk dwars zit blijkt dat waar je last van hebt

vaak een vertaling is van een vroegere situatie waarin je je niet of niet voldoende hebt

kunnen uiten of verweren. Elke ingrijpende, niet goed verwerkte ervaring blijft aanvoelen

als een wond die bij iedere aanraking gevoelig blijkt te zijn.

 

Traumatische gebeurtenissen die slecht verwerkt zijn kunnen later problemen geven.

Ook kunnen uit ervaringen verkeerde conclusies getrokken zijn die in het heden sterk

doorwerken.

 

In de praktijk van de psychotherapie blijkt dat de gebeurtenis op zich niet bepalend is

maar wel hoe men erop reageert, wat men met de ervaring heeft gedaan. Een goede

verwerking van gebeurtenissen uit het verleden leidt tot verandering in denken, voelen

en handelen in het heden.

 

Het verleden is in de regressie-reincarnatie therapie een uitgebreid begrip. Het omvat

het recente verleden van enkele maanden of jaren, maar ook de vroege jeugd, de babytijd,

de periode rond en tijdens de zwangerschap en rond de geboorte. Ook de periode

daarvoor tot en met het vorige leven kunnen een grote rol spelen in het huidige probleem

van een client.

 

 

 

Herbeleving

Alles wat we in het verleden hebben gehoord, gezien of gedacht kunnen we onder begeleiding

van de therapeut opnieuw herbeleven. Het focussen op een probleem roept vaak bij cliƫnten ervaringen op die met het probleem te maken hebben. Hierbij ontstaat een zekere trance

waarin gebeurtenissen als het ware opnieuw beleefd worden. Niet alleen de problematische

ervaring is van belang, ook de omstandigheden die ertoe hebben geleid alsmede de gedachten

en gevoelens er omheen.

 

 

 

Trance

Trance is een verschijnsel waar geen hypnose aan te pas komt. Kijk naar een spannende film

en je raakt al in een soort trance. Tijdens de sessie kijk je als het ware naar de film van je eigen leven. Terwijl je in trance bent blijf je je bewust van het contact met de therapeut. Je bent als client zowel hier als daar.Op deze manier blijf je controle houden over wat er met gebeurt.

 

 

 

Welke problemen/onderwerpen

Psychotherapie gaat uit van emotionele problemen. Deze kunnen zich ook lichamelijk uiten, denk

maar aan spanningshoofdpijn, buikpijn, rug of schouderklachten.

 

De problemen worden door de therapeut in samenwerking met de client zo duidelijk mogelijk

in kaart gebracht waarna de oorzaak en de instandhouding ervan worden opgespoort. In de

sessies worden de essentiele gebeurtenissen die met het probleeem te maken hebben

herbeleefd en in verband gebracht met gebeurtenissen in het huidige moment.

 

Enkele voorbeelden van problemen waaraan in regressie/reincarnatie therapie wordt gewerkt:

  • stress
  • burn out
  • fobien
  • angsgstoornis
  • eetstoornissen
  • verlatingsangst
  • depressie
  • rouwverwerking
  • verbetering van je zelfbeeld

 

 

Kosten

Het tarief voor een sessie van 2-2,5 uur is 125 euro.

 

Enkele ziektekostenverzekeraars vergoeden een deel van de therapie vanuit de

aanvullende verzekering. Informeer hiernaar bij uw ziektekostenverzekeraar.

Praktijk De Verbinding

Coaching & Therapie